De eerste cooking stove


2015-10-02 14.08.58

De 2015-10-02 13.26.48eerste cooking stove is nu enige maanden in gebruik. Het koken neemt nu de helft van de tijd in beslag met de helft van de hoeveelheid houtskool. Een gemiddeld gezin bespaart zo €96,- per jaar. Het streven voor de toekomst is dat er niet meer op houtskool gekookt wordt, maar dat er biomassa tot pallets geperst wordt en dat deze goedkoop te verkrijgen zijn op iedere “lumo” (markt). In het gebied waar veel rijst verbouwd wordt, rondom Sapu, wordt de rijststro massaal verbrand. Uit onderzoek is gebleken, dat dit prima biomassa is om pallets van te maken. Wat verder opviel, was hoe snel de vrouwen het koken op de cooking stove onder de knie kregen. Dit in tegenstelling tot wat we verwacht hadden. Dit leert ons dat je pas in de praktijk kunt zien hoe zaken uitpakken.

We zijn ook op zoek naar goedkopere cooking stoves, zodat ze voor iedereen beschikbaar gemaakt kunnen worden.